Jumaat, 29 Mei 2009

Berbual-Bual Antara Ikhwah Dan Akhwat Yang Bukan Mahram Di Telefon

1 ulasan
Assalamualaikum sahabat semua..

Kali ini posting tentang permasalahan, apakah hukumnya berbual-bual antara ikhwah dan akhwat yang bukan mahram di telefon?


sekadar gambar hiasan

Islam mengharamkan tiap-tiap perkara yang membawa kepada fitnah. Islam melarang golongan wanita menghentakkan kaki ke bumi sehingga memperdengarkan bunyi gelang kakinya itu akan menimbulkan syahwat kepada sesetengah lelaki. Firman Allah yang bermaksud :

" Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka untuk diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka " Surah An-Nur : 31

Ayat inilah yang menjadi dalil bagi mazhab Imam Hanafi yang mengatakan suara orang perempuan adalah aurat kerena memperdengarkan bunyi gelang kaki pun dilarang, inikan pula suara wanita itu sendiri. Maka sangatlah mubalaghoh dan lebih-lebih lagilah dilarang.

Mengikut pendapat mazhab Imam Syafie dan sebagai mewakili bagi jumhur ulama' fiqh, menyatakan bahawa suara wanita bukanlah aurat kerana wanita diharuskan berniaga dan diterima saksi dihadapan khadi yang mana kesemua itu tidak dapat dikehendaki dengan mengangkat suara. Dr Yusof Qhardhawi dalam kitabnya "Fatawa Muasoroh" ada menyebutkan banyak dalil mengapa suara wanita bukanlah aurat.

Firman Allah s.w.t dalam surah al-ahzab ayat 35 yang bermaksud :

" Dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta dari isteri-isteri nabi, maka mintalah dari sebalik tabir. "

Bertanya menuntut kepada jawapan, ini adalah kelakuan umahatul mukminin r.a ketika mana mereka mengeluarkan fatwa kepada yang bertanya dari kalangan lelaki dan meriwayatkan hadis daripada mereka. Kalau suara wanita merupakan aurat, bagaimana mereka mahu berfatwa?

Seterusnya sering diajukan kepada Rasulullah s.a.w soalan-soalan dari kalangan wanita yang ketika itu berada dihadapan kaum lelaki padahal Rasulullah akur dan tidak menegur mereka sebagaimana bayak cerita yang terdapat dalam hadis-hadis sohih.

Berkata Imam Alusi di dalam tafsirnya "Ruhul Ma'ani" juzu' ke-8 muka surat 146 bahawa suara wanita bukanlah aurat dan tidak haram mendengarnya selama mana tidak menimbulkan fitnah, maka hukumnya haram mutlak.

Wallahu A'lam.

Jumaat, 22 Mei 2009

Kenali Imam AL - GHAZALI

0 ulasan
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

Pengenalan tentang Imam Al-Ghazali :

Beliau adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad, dilahirkan pada tahun 450 H/1059 M di Thus daerah Khurasan. Ia dikenali dengan Al-Ghazali kerana ayahnya pemintal tenun wol atau kerana ia berasal dari desa Ghazalah. Beliau wafat pada tahun 505 H/1111 M.

Pendidikan awal beliau dimulai di daerahnya iaitu belajar dengan Ahmad Ibnu Muhammad al-Razkani al-Thusi. Setelah itu beliau berpindah ke Jurjan mempelajari semua bidang agama dan bahasa yang dipimpin oleh Abu Nash al-Ismaili. Setelah tamat beliau kembali ke Thus mempelajari bidang tasawuf bersama Syeikh Yusuf al-Nassaj (wafat 487 H). Kemudian beliau berhijrah ke Nisyapur untuk belajar dengan Abul Ma'al al-Juwaini yang bergelar Imam al-Haramain. Setelah itu melanjutkan pelajaran kembali dalam bidang tasawuf bersama Syeikh Abu Ali al-Fadli Ibnu Muhammad Ibnu Ali al-Farmadi, dan beliau mulai mengajar dan menulis dalam ilmu Fiqh.

Setelah Imam al-Juwaini wafat, beliau berpindah ke Mu'askar mengikuti berbagai forum diskusi dan seminar kalangan ulama' dan intelektual, dan dengan segala kecemerlangannya menjadikan beliau seorang guru besar di perguruan Nidzamiyah di Baghdad pada tahun 484 H, disamping memberikan kuliah, beliau juga mengkaji falsafah Yunani dan falsafah Islam. Kecemerlangan, keharuman namanya dan kesenangan dunia yang melimpah ruah di baghdah melebehi ketika beliau di Mu'askar. Dikota ini beliau sakit dan secara tiba-tiba meninggalkan kota Baghdad dan mengundurkan diri dari kegelapan duniawi.

Mulai tahun 488 H/1095 M beliau ke Damaskus. Di masjid Umawi beliau ber'iktiqaf dan berzikir dipuncak menara sebelah barat sepanjang hari dengan makan dan minum yang terbatas. Beliau memaski suluk sufi dengan riyadhah dan mujahadah terus menerus seperti itu selama 2 tahun di Damaskus. Setelah itu beliau pergi ke Baitul Maqdis di Palestin. Setiap hari beliau memasuki Qubah Shahrah untuk berzikir, beliau juga ke al-Khalil menziarahi makam Nabi Ibrahim a.s. Dari Palestin, beliau melaksanakan ibadah haji di Mekkah dan menziarahi makam Rasulullah s.a.w di Madinah.

Beliau pernah kembali ke Baghdad untuk mengajar di Perguruan Nidzamiyah Baghdad, namun tidak lama kemudian beliau kembali ke Thus dan mendirikan Khanaqah untuk para sufi dan mendirikan madrasah untuk mengajar ilmu tasawuf.

Karya-karya hasil tulisan Al-Ghazali meliputi pelbagai bidang keIslaman, Kalam, Fiqh, Falsafah, Tasawuf dan lain-lain yang berbentuk pembukuan mahupun risalah.

Kitab-kitab Al-Ghazali yang membahas tentang tasawuf :

1. Mizan al-'Amal.
2. Al-Ma'arif al-Aqliah wa albab al-Hikmah al-Ilahiyyah.
3. Ihya' 'ulumuddin.
4. Al-Maqshad al-Astana fi Syarah Asma al-Husna.
5. Bidayat al-Hidayah.
6. Al-Madhnun bih 'ala Ghairi Ahlil.
7. Kaimiya al-Sa'adah.
8. Misykat al-Anwar.
9. Al-Munqidz Min al-Dhalal.
10. Al-Durrat al-Fakhirah fi Kasyaf 'Ulumi al-akhirah.
11. Al-Kasyaf wa al-Tabyin fi Ghurur al-Nas Ajma'in.
12. Minhaj al-'Abidin ila Jannati Rabbi al-'Alamin.
13. Al-Arba'in fi Ushul al-Din.

Tasawuf Al-Ghazali menghimpunkan akidah, syariat dan akhlak dalam suatu sistematik yang kuat kerana teori-teori tasawufnya lahir dari kajian dan pengalaman peribadi setelah melaksanakan suluk dalam riyadhah dan mujahadah yang intensif dan berkesinambungan, sehingga dapat dikatakan bahawa seumur hidupnya ia bertasawuf.

Dalam pandangannya, Ilmu Tasawuf mengandungi 2 bahagian penting :

1. berkenaan ilmu mua'malah dan bahagian.
2. berkenaan ilmu mukasyafah.

Hal ini dihuraikan dalam karyanya Ihya' 'Ulumuddin, Al-Ghazali menyusun menjadi 4 bab utama dan masing-masing dibahagi dalam 10 fasal iaitu :

Bab pertama : tentang ibadah (rubu' al-ibadah)
Bab kedua : tentang adat istiadat (rubu' al-adat)
Bab ketiga : tentang hal-hal yang mencelakakan (rubu' al-muhlikat)
Bab keempat : tentang magamat dan ahwal (rubu' al-munjiyat)

Menurutnya, perjalanan tasawuf itu pada hakikatnya adalah pembersihan diri dan pembeningan hati terus menerus sehingga mampu mencapai musyahadah. Oleh kerana itu ia menekankan pentingnya pelatihan jiwa, penempaan moral atau akhlak yang terpuji baik disisi manusia mahupun Tuhan.

Imam Al-Ghazali yang digelarkan Hujjatul Islam meninggal dunia dikota kelahirannya Thus pada hari isnin bersamaan 14 Jamadil akhir 505 H.

Wallahu 'Alam.

Rabu, 20 Mei 2009

Hadis 3 : RUKUN ISLAM DAN TUNGGAK-TUNGGAK ASASNYA

0 ulasan
Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab r.a, beluia berkata: " Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: " Islam dibina di atas lima perkara; penyaksian bahawa tiada Tuhan (ilah) melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa bulan Ramadhan. " (Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Kandungan Hadis:

1. Binaan Islam

Rasulullah s.a.w memperumpamakan Islam yang baginda bawa (yang degannya seorang insan terkeluar daripada daerah kekufuran dan melayakkannya memasuki syurga serta menjauhkannya daripada neraka) dengan binaan kukuh yang tegak di atas asas dan dasar yang tetap lagi mantap. Baginda menjelaskan bahawa dasar pembinaan Islam ialah:

(a) Syahadah bahawa tiada Tuhan (ilah) melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Makna syahadah ini ialah mengakui tentang kewujudan Allah s.w.t dan keesaanNya serta membenarkan kenabian Muhammad s.a.w dan risalahnya. Rukun ini umpama asas jika dinisbahkan dengan rukun-rukun yang lain. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :

" Aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. " (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Rasulullah s.a.w juga bersabda:

" Sesiapa yang menyebut (laa ilaaha illallah) dengan penuh keikhlasan, nescaya dia akan masuk syurga. " (Hadis ini sahih dan dikeluarkan oleh al-Bazzaar)

(b) Mendirikan sembahyang: Yang dikehendaki dengannya ialah menjaga sembahyang dan mendirikannya di dalam waktu serta perlaksanaannya hendaklah dengan menyempurnakan syarat dan rukun serta menjaga adab dan sunatnya, sehingga ia memberi kesan yang positif kepada diri muslim. Dengan itu dia akan meninggalkan keburukan dan kemungkaran. Firman Allah s.w.t yang bermaksud :

" Dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun), sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. " (Al-Ankabuut : 45)

Sembahyang adalah syiar dan tanda seorang mukmin, Rasulullah bersabda:

" Pemisah di antara seorang lelaki dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan sembahyang. " (Dikeluarkan oleh Muslim dan lainnya)

dan baginda bersabda lagi:

" Sembahyang adalah tiang agama. " (Dikeluarkan oleh Abu Nua'im)

(c) Mengeluarkan zakat: Iaitu mengeluarkan bahagian tertentu daripada harta yang cukup nisab dan memenuhi syarat-syarat wajib zakat, kepada fakir miskin dan mereka yang berhak menerimanya. Allah s.w.t berfirman di dalam menyifatkan golongan mukmin:

" Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu). " (Al-Mukminun: 4)

Zakat adalah ibadat harta benda. Dengannya akan terlaksana keadilan sosial, terhapusnya kemiskinan dan kepapaan, dan melahirkan kasih sayang, kemesraan dan rasa saling hormat-menghormati di antara sesama muslimin.

(d) Haji: Iaitu pergi ke masjidil Haram pada bulan-bulan haji iaitu Syawal, Zulqaedah dan sepuluh hari pertama dari bulan Zulhijjah serta melaksanakan ibadat yang telah diterangkan oleh Rasulullah s.a.w.

Haji merupakan ibadat harta benda dan tubuh badan yang akan memberi banyak manfaat kepada individu dan masyarakat. Tambahan pula, ia merupakan perhimpunan ?(muktamar) Islam yang terbesar dan peluang terbaik kepada pertemuan seluruh umat Islam dari segenap pelusuk dunia. Allah s.w.t berfirman yang bermaksud:

" Dan seluruh umat ,anusia untuk mengerjakan ibadat haji, nescaya mereka akan datang ke (rumah Tuhan)mu dengan berjalan kaki dan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan (dan ceruk rantau) yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan pelbagai faedah kepada mereka, serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu, kerana pengurniaanNya kepada mereka dengan binatang0binatang ternak (untuk dijadikan korban) ; dengan yang demikian makanlah kamu dari (daging) binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. " (Al-Hajj : 27-28)

Kerana itu pahala ibadat haji adalah besar dan ganjarannya tinggi.Rasulullah s.a.w bersabda:

" Haji mabrur tiada balasan baginya kecuali syurga. "

Ibadat haji telah difardhukan pada tahun keenam Hijrah iaitu dengan turunnya firman Allah s.w.t :

" Dan Allah mewajibkan manusia mengerkakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. : (Aali-Imraan: 97)

(e) Puasa Ramadhan: Puasa di bulan Ramadhan telah difardhukan pada tahun kedua Hijrah iaitu dengan turunnya firman Allah s.w.t :

" (Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bilan Ramadhan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan pertunjuk serta (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadhan (atau mengetahuinya) maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. " (Al-Baqarah:185)

Puasa adalah ibadat yang terdapat padanya pembersihan jiwa, ketinggian ruh dan kesihatan untuk tubuh badan. Barangsiapa yang melakukannya kerana mamatuhi suruhan Allah s.w.t dan menuntut keredhaannya, maka ia merupakan penghapus keburukan dan menjadi sebab baginya untuk memasuki syurga. Rasulullah s.a.w bersabda:

" Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahalanya, diampunkan dosanya yang telah lalu. "

2. Hubungan rukun-rukun Islam

Sesiapa yang melakukan semua rukun ini, dia adalah muslim yang sempurna imannya. Sesiapa yang meninggalkan semuanya, dia adalah kafir secara qat'ei (putus). Siapa yang mengingkari salah satu daripadanya, ijmak ulama' mengatakan bahawa dia bukanlah muslim. Siapa yang beriktiqad (tentang kewajipan kesemuanya) tetapi mencuaikan salah satu daripdanya - selain daripada syahadah - keran malas, maka dia adalah fasiq. Siapa yang melakukannya dan hanya mengakuinya dengan lidah secara berpura-pura maka dia adalah munafiq.

3. Matlamat ibadat

Ibadat yang dikehendaki di dalam Islam bukanlah gambaran dan bentuknya yang zahir sahaja tetapi yang dikehendaki dengan ibadat ialah tujuan, makna serta perlaksanaanya. Oleh itu, tidak ada manfaat sembahyang yang tidak dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar sebagaimana tidak ada faedah puasa yang pelakunya tidak dapat meninggalkan kebatilan bahkan beramal dengannya. Begitu juga tidak diterima haji atau zakat yang dilakukan kerana riak dan kemasyhuran. ini tidaklah beerti boleh meninggalkan ibadat jika tidak tercapai hasilnya tetapi yang dikehendaki di sini ialah berusaha membawa diri supaya beribadat dan cuba mencapai segala tujuannya.

4. Cabang iman

Perkara yang disebut dalam hadis bukanlah merupakan seluruh perkara yang ada di dalam Islam, namu baginda berpada dengan menyebut perkara tersebut sahaja memandangkan kepentingannya. Terdapat banyak perkara lain lagi selain daripada itu. Rasulullah s.a.w bersabda :

" Iman itu lebih dari tujuh puluh cabang. " (Muttafaq 'alaih)

5. Islam adalah aqidah dan amalan

Difahami daripada hadis ini bahawa Islam adalah aqidah dan amalan. Oleh kerana itu, tiada manfaat amalan tanpa iman sebagaimana tidak wujudnya iman tanpa amalan.

Wallahu 'Alam


sumber: Syarah hadis 40 Imam Nawawi (Dr. Mustafa al-Bugha & Muhyiddin Misto)

Sabtu, 16 Mei 2009

Perbezaan Hacker dan Cracker

0 ulasan
Assalamualaikum..

Di sini saya hendak memberitahu tentang perbezaan Hacker dan Cracker. Kadangkala ada orang yang salah anggap dengan istilah Hacker. Apa itu Hacker? dan apa itu Cracker?

Hacker :

Hacker adalah sebutan untuk mereka yang memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada jaringan komputer, membuat program kecil dan membahagikannya kepada orang-orang di Internet.

Cracker :

Cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain dan Cracker lebih bersifat distruktif, biasanya di jaringan komputer, mem-bypass password atau lisensi program komputer, secara sengaja melawan keamanan komputer, men-deface (merubah halaman muka web) milik orang lain bahkan hingga men-delete data orang lain, mencuri data dan umumnya melakukan cracking untuk keuntungan sendiri, maksud jahat, atau kerana sebab lainnya kerana ada tentangan. Beberapa proses pembobolan dilakukan untuk menunjukkan kelemahan keamanan sistem.

kod Etik Hacker

1. Mampu mengakses komputer tak terbatas dan totaliti.
2. Semua informasi haruslah FREE.
3. Tidak percaya pada otoriti, ertinya memperluas desentralisasi.
4. Tidak memakai identiti palsu, seperti nama samaran, umur,posisi dll.
5. Mampu membuat seni keindahan dalam komputer.
6. Komputer dapat mengubah hidup menjadi lebih baik.
7. Pekerjaan yang dilakukan semata-mata demi kebenaran informasi yang harus disebar luaskan.
8. Memegang teguh komitmen tidak membela dominasi ekonomi industri software tertentu.
9. Hacking adalah senjata mayoriti dalam perang melawan pelanggaran batas teknologi komputer.
10. Baik Hacking maupun Phreaking adalah satu-satunya jalan lain untuk menyebarkan informasi pada massa agar tidak gagap dalam komputer, dan Cracker tidak memiliki kod etik apapun.

Perbezaan Hacker dan Cracker

Hacker :

1. Mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau site. Sebagai contoh : jika seorang Hacker mencuba menguji site Yahoo! dipastikan isi site itu tidak rosak dam menggangu yang lain. Biasanya Hacker melaporkan kejadian ini untuk diperbaiki menjadi sempurna.

2. Hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi sesiapa saja.

3. Seorang Hacker tidak kedekut ilmunya kepada orang-orang yang serius atas nama ilmu pengetahuan dan kebaikan.

Cracker :

1. Mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat distruktif atau merosak dan menjadikannya suatu keuntungan. Sebagai contoh : virus, pencurian kad kredit, kod warez, pembobolan rekening bank, pencurian password email/web server.
2. Boleh berdiri sendiri atau berkelompok dalam bertindak.
3. Mempunyai site atau channal dalam IRC yang tersembunyi, hanya orang-orang tertentu yang boleh mengaksesnya.
4. Mempunyai IP yang tidak boleh dilacak.
5. Kasus yang paling sering ialah Carding iaitu percurian kad kredit, kemudian pembobolan site dan mengubah segala isinya menjadi rosak. Sebagai contoh : Yahoo! pernah mengalami kejadian seperti ini sehingga tidak boleh diakses dalam waktu yang lama, kasus clickBCA.com yang paling lama dibicarakan tahun 2001.

Akibat yang Ditimbulkan oleh Hacker dan Cracker

Hacker :

Membuat teknologi internet semakin maju kerana hacker menggunakan keahliannya dalam hal komputer untuk melihat, menemukan dan memperbaiki kelemahan sistem keamanan dalam sebuah sistem komputer ataupun dalam sebuah software, membuat ghairah berkerja seorang administrator kembali hidup kerana hacker membantu administrator untuk memperkuat jaringan mereka.

Cracker :

Merosak dan melumpuhkan keseluruhan sistem komputer, sehingga data-data pengguna jaringan rosak, hilang ataupun berubah.

sumber dari : IlmuKomputer.com

Khamis, 14 Mei 2009

WANITA : ANTARA ZAMAN JAHILIYAH DAN ISLAM

0 ulasan
Assalamualaikum...

Islam tidak pernah menzalimi wanita...

Kaum lelaki pada zaman jahiliyah memandang para wanita sebagai barangan picisan! Mereka dianggap objek yang boleh diwarisi seperti binatang! Lelaki pada zaman itu boleh mewarisi wanita-wanita kepunyaan bapanya sebagaimana mereka mewarisi lembu dan kambingnya. Mereka memperlakukan wanita-wanita ini dengan sesuka hati, dikahwininya jika mahu, atau ditahannya sehingga mereka dapat melepaskan diri atau menebus diri mereka dengan wang. Islam menegah sama sekali perbuatan sebegini.

Kaum wanita di zaman itu tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta secara mutlak. Hal ini kerana, syarat pewarisan bagi masyarakat Arab jahiliyah ialah pandai bermain dan memikul senjata, mempertahankan kabilah dan mahir menunggang kuda. Oleh sebab itu mereka tidak mewariskan sebarang harta puasaka kepada wanita dan kanak-kanak. Jelas, wanita tidak diberi hak pewarisan sama sekali.

Islamlah yang membawa keadilan kepada wanita dengan menghapuskan keaiban ini, ketika kaum lelaki memandang enteng terhadapnya. Seorang bapa sendiri memandang hina kelahiran anak perempuan hingga ia sanggup berkata :

" Kelahiran ini tidaklah sebaik anak lelaki, kebaikannya hanyalah tangisan, kebajikannya satu kerugian! "

Firman Allah s.w.t yang bermaksud :

" Dan apabila seorang dari mereka dikhabarkan dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padam) wajahnya, penuh kemarahan. " Surah An-Nahl : 58

Islam melenyapkan segala keburukan yang menghantui wanita dan mengnggapnya sebagai suatu kurniaan Allah s.w.t.Firman Allah yang bermaksud :

" Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang dikehendaki, Dia mengurniakan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. "

Nyata daripada ayat ini, Allah telah mendahulukan kalimah 'wanita' daripada 'lelaki' dan baiknya asuhan serta pentarbihan mereka menjadi jaminan untuk ke syurga.

Islam telah mengangkat martabat wanita, samada ia seorang anak, isteri mahupun ibu. Seorang bapa tidak lagi berhak memperlakukan sewenang-wenangnya dan tidak harus mengahwinkan anak perempuannya dengan sesiapa sahaja menurut kehendaknya. malah si anak mempunyai hak untuk mengatakan tidak, maka pada ketika itu si ayah tidak berkuasa untuk memaksanya berkahwin.

Pernah seorang gadis mendatangi Rasulullah s.a.w seraya berkata : " Bapaku telah mengahwinkanku dengan sepupuku supaya dia boleh menutup keaibannya. " dalam riwayat lain : - sedang gadis tersebut membencinya, lalu Nabi s.a.w menyerahkan hak untuk membuat keputusan kepadanya. Gadis itu berkata : " Aku telah merelakan perbuatan bapaku, cuma aku ingin wanita lain mengetahui bahawa bapa mereka tidak mempunyai hak dalam menentukan urusan perkahwinannya. "

Jelas bahawa Islam tidak pernah sama sekali menganiaya golongan wanita apatah lagi mensia-siakan haknya. Malah Islam memperlakukannya dengan adil dan meninggikan darjat dalam segenap aspek kehidupan.

Muslimah hendaklah kembali kepada Islam dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Dia mestilah berhadapan dengan arus tamadun barat dengan jatidiri yang kukuh, sehingga mampu membuat pernilaian dan mengatakan : " Ini tidak sesuai bagiku...dan ini pula bukanlah satu kesalahan... "

Terus terang saya katakan seandainya terdapat kebaikan pada tamadun barat maka sesungguhnya Islam telah pun mendahuluinya, dan jika terdapat keburujan maka Islam telah membanterasnya sejak awal lagi. Kita tidak memerlukan kemasukan budaya asing mahupun meminta-minta daripada pihak lain sedang apa yang ada pada kita sudah lebih daripada mencukupi.

Sesungguhnya orang yang berkemampuan tidaklah patut meminta-minta. Apakah wajar kita mengemis hidangan pihak lain sedangkan Allah telah melengkapi kita dengan Islam????

Wallahu 'Alam.

Hadis : Memutuskan Silaturahim

0 ulasan
Hadis :

Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya : " Sesiapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia memanjangkan silaturrahim " Riwayat al-Bukhari.

Huraian :

1) Silaturahim bermaksud menyambungkan tali persaudaraan atau kasih sayang, mengeratkan kembali rasa kecintaan serta keutuhan persaudaraan yang telah terbina terhadap saudara, kerabat, teman dan sebagainya.

2) Membina dan mengeratkan silaturahim adalah merupakan satu tugas dan tuntutan yang wajib di sisi Islam di mana Rasulullah s.a.w amat membenci golongan yang suka memutuskan hubungan persaudaraan sesama manusia sebagaimana sabda baginda yang maksudnya : " Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (memutuskan) hubungan dengan saudaranya melebihi tiga hari. "

3) Mewujudkan silaturrahim bukan sekadar membawa maksud menyambung kembali ikatan persaudaraan yang telah retak atau memulihkan semula ketegangan dalam perhubungan malah ia membawa erti yang lebih luas lagi iaitu membina kemesraan dan keakraban dengan sesiapa sahaja menerusi sifat saling membantu, bertolak ansur dan sebagainya.

4) Biasanya punca permasalhan dan gejala keretakan persaudaraan didahului dengan pertengkaran dan saling menjauhkan diri. Maka adalah menjadi kewajipan bagi seorang muslim yang lain mengajak saudaranya yang bertelagah itu ke jalan perdamaian sama ada dengan cara mendatangi, menyapa atau memberi salam serta diikuti dengan ucapan meminta maaf.

5) Seseorang yang berada dalam seuasana tegang (perselisihan faham) hendaklah membanyakkan sabar dan bersikap terbuka serta mengalah untuk meminta maaf atau memaafkan orang lain. Jangan bersikap sombong dan angkuh serta menganggap diri sentiasa benar atau betul kerana inilah punca terjadinya keretakan hubungan yang berterusan. Sesungguhnya dosa sesama insan hanya boleh dimaafkan oleh manusia itu sendiri dan bukanlah boleh diampunkan oleh Allah S.W.T.

Wallahu 'Alam.

Isnin, 11 Mei 2009

Hadis : Lima Kunci Rahsia

0 ulasan
Dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi s.a.w Baginda bersabda : " Lima kunci perkara ghaib, tidak mengetahuinya melainkan Allah iaitu: 1) Tiada mengetahui apa yang tersimpan di dalam rahim ibu (kandungan perempuan) melainkan Allah. 2) Tiada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari melainkan Allah. 3) Tiada seorangpunyang mengetahui bila waktunya hujan akan turun melainkan Allah. 4) tiada seorangpun mengetahui di negeri mana dia akan mati melainkan Allah. 5) Tiada yang mengetahui bila kiamat akan terjadi melainkan Allah. (Bukhari)

Huraian :

Pemilik ilmu itu adalah Allah SWT. Tiada sesuatupun yang luput dari pengetahuanNya, yang nampak mahupun yang tersembunyi di mana manusia dan makhluk lainnya tidak diberi ilmu oleh Allah SWT melainkan hanya sedikit sahaja. Ilmu manusia jika dibandingkan dengan ilmu Allah ibarat setitik air dalam lautan. Firman Allah yang bermaksud :

" Katakanlah : kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku meskipun Kami datangkan lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. " (al-Kahfi : 109)

Wallahu 'Alam.

LELAKI DAN WANITA : HUBUNGAN YANG SALING MELENGKAPI

0 ulasan
Assalamualaikum....

Beginilah keadaan kaum Hawa....

Wanita tidak pernah terpinggir kecuali pada zaman kelemahan,keruntuhan dan kemunduran.Walaupun kita menyatakan bahawa muslimah wajib memelihara keperibadian Islamnya, bukan bermakna mereka dipinggir dalam kehidupan atau dinafikan hak-hak mereka.

wanita bukan sahaja berhak menerima pendidikan malah diwajibkan menimba ilmu. Akan tetapi methodnya mestilah selari dengan fitrah dan karakternya kerana wanita tetap wnita...sebagaimana firman Allah Taala :

maksudnya : " Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. " surah Al-Lail : 1-3

Sebagaimana Allah menciptakan pasangan malam dan siang, begitulah juga diciptakannya pasangan lelaki dan wanita, kehidupan tidak akan sempurna tanpa malam dan siang, begitulah perihalnya lelaki dan wanita. Firman Allah Taala yang bermaksud :

" Dan setiap sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan. " surah Adz-Dzariyat : 49

Tuhan menciptakan segala yang ada secara berpasang-pasangan. Sedangkan ciptaanNya yang tidak bernyawa seperti kuasa elektrik pun terdiri daripada cas positif dan negatif, apatah lagi lelaki dan wanita yang saling memerlukan antara satu sama lain.

Wanita bukan seteru kaum lelaki dan bukan pula lelaki seteru kaum wanita, atas dasar itu Allah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud :

" Lalu Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : " Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki atau perempuan kerana sebahagian kamu adalah keturuan dari sebahagian yang lain. "

Ini bererti wanita sebahagian daripada lelaki dan lelaki sebahagian daripada wanita. Lelaki memerlukan wanita dan begitulah sebaliknya. Justeru wanita tidak wajar memusuhi dan cuba menandingi lelaki malah mereka sebagai pelengkap kaum lelaki.

Ketika Allah mencipta Adam dan menempatkannya di dalam syurga, Allah tidak membiarkannya seorang diri kerana tiada ertinya hidup keseorangan walau di syurga. Maka Allah menjadikan Hawa di sampingnya seraya berfirman yang maksudnya :

" Tinggallah kamu bersama isterimu di syurga. "

Syurga tanpa Hawa tidak memberi sebarang makna, oleh sebab itu Allah berfirman yang bermaksud :

" Dan daripadanya dia menciptakan isterinya dia merasa senang kepadanya. "

Lelaki daripada wanita dan wanita daripada lelaki. Tidak wajar bagi seorang wanita bercita-cita untuk menandingi atau menentang lelaki. Muslimah tidak sepatutnya menjadikan diri mereka sebagai pencabar lelaki, berbuat apa yang mereka buat dan memakai apa yang mereka pakai.

keadaan dunia kini sudah terbalik, wanita mahu menjadi lelaki dan lelaki pula berlagak seperti perempuan.

Lelaki harus kekal dengan kelakiannya, wanita pula perlu kekal dengan kewanitaannya. Apabila lelaki tidak mempertahankan kelakiannya begitu juga dengan wanita, maka dunia ini tiada ertinya lagi. Oleh kerana itu Nabi Muhammad s.a.w melarang lelaki memakai pakaian wanita dan wanita berpakaian lelaki. Baginda s.a.w melaknat golongan lelaki yang menyerupai wanita begitu juga sebaliknya supaya setiap mereka dapat menjaga fitrah asal kejadian mereka.

Justeru itu, kita berharap agar muslimah dapat menjaga keperibadian dan kewanitaanya, tidak menandingi kelakian kaum Adan bahkan membatunya dalam melaksanakan tanggungjawap. Dia hendaklah berkerja dalam ruang lingkup yang sesuai dengan fitrah kewanitaannya seperti guru,doktor dan jururawat wanita daripada membiarkan jururawat atau doktor lelaki membuat pemeriksaan ke atasnya yang mana mungkin juga mereka bukan dari golongan muslim, begitu juga berkerja sebagai juru jual pakaian dalaman wanita dan sebagainya.

Wallahu 'Alam.

Sabtu, 9 Mei 2009

Jasa Bonda

0 ulasan
kau dibuai mimpi dia jaga,
kau bersenang dia berkerja,
untukmu tiada terbatas,
memberi tak minta di balas.

Ingin dibinanya untukmu,
kehidupan yang sempurna,
punya kekuatan jiwa,
punyai maruah.

Leterannya dari rasa luhur,
menegur sebelum terlanjur,
itulah yang diwarisi,
pesan ibu terpahat dihati.

Beringat-ingatlah berpesan-pesan,
untuk kebaikan,
marah bukan kebencian,
tapi tanda sayang.

Engkau semakin dewasa,
berjiwa merdeka,
sedang dia semakin tua,
membilang usia.

Disaat kau berjaya,
dia tiada berdaya,
SEMOGA KAU TAK LUPA,
JASA BONDA...
Oh Ibu...

0 ulasan
penghayatan...

Ketika berusia setahun, ibu suapkan makanan
dan mandikan kita. Cara kita ucapkan terima
kasih kepadannya hanyalah dengan menangis
sepanjang malam...
Photobucket


Apabila berusia 2 tahun, ibu mengajar kita
bermain, kita ucapkan terima kasih dengan lari
sambil ketawa terkekeh-kekeh apabila dipanggil...
Photobucket


Menjelang usia kita 3 tahun, ibu menyediakan
makanan dengan penuh rasa kasih sayang, kita
ucapkan terima kasih dengan menumpahkan
makanan ke lantai...
Photobucket


Ketika usia 4 tahun, ibu membelikan sekotak
pensil warna, kita ucapkan terima kasih dengan
menconteng dinding...
Photobucket


Berusia 5 tahun, ibu membelikan sepasang
pakaian baru, kita ucapkan terima kasih dengan
bergolek-golek dalam lopak kotor...

Setelah berusia 6 tahun, ibu memimpin tangan
kita ke sekolah, kita ucapkan terima kasih
dengan menjerit : tak nak! tak nak!
Photobucket


Apabila berusia 7 tahun, ibu belikan sebiji bola,
cara mengucapkan terima kasih ialah kita
pecahkan tingkap jiran...
Photobucket


Menjelang usia 8 tahun, ibu belikan ais krim, kita
ucapkan terima kasih dengan mengotorkan
pakaian ibu..

Ketika usia 9 tahun, ibu menghantar ke sekolah,
kita ucapkan terima kasih kepadanya
dengan ponteng kelas...
Photobucket


Berusia 10 tahun, ibu menghabiskan masa
sehari suntuk menemankan kita kemana
sahaja, kita ucapkan terima kasih dengan tidak
bertegur sapa dengannya...
Photobucket


Apabila berusia 12 tahun, ibu menyuruh membuat
kerja sekolah, kita ucapkan terima kasih dengan
menonton televisyen...

Menjelang usia 13 tahun, ibu suruh pakai pakaian
yang menutup aurat, kita ucapkan terima kasih
kepadanya dengan memberitahu bahawa
pakaian itu tidak sesuai pada zaman sekarang...
Photobucket


Ketika berusia 14 tahun, ibu terpaksa mengikat
perut untuk membayar wang persekolahan dan
asrama, kita ucapkan terima kasih kepadanya
dengan tidak menulis sepucuk surat pun..
Photobucket


Berusia 15 tahun, ibu pulang daripada kerja dan
rindukan pelukan dan ciuman, kita ucapkan terima
kasih dengan mengunci pintu bilik...

Menjelang usia 18 tahun, ibu menangis gembira
apabila mendapat tahu kita diterima masuk ke IPTA,
kita ucapkan terima kasih kepadanya dengan
bersuka ria dengan kawan-kawan...
Photobucket


Ketika berusia 19 tahun, ibu bersusah payah
membayar yuran pengajian, menghantar ke kampus
dan mengheret beg besar ke asrama, kita hanya ucapkan
selamat jalan pada ibu di luar asrama kerana
malu dengan kawan-kawan...
Photobucket


Berusia 20 tahun, ibu bertanya sama ada kita
ada teman istimewa, kita kata itu bukan urusan ibu..
Photobucket


Setelah berusia 21 tahun, ibu cuba memberikan
pandangan mengenai kerjaya kita, kita kata " saya tidak
mahu jadi seperti itu ibu..."
Photobucket


Ketika berusia 23 tahun, ibu membelikan perabot untuk
rumah bujang kita, di belakang ibu kita kata pada kawan-kawan
"perabot pilihan ibu aku tidak cantik,tidak berkenan aku!"
Photobucket


Menjelang usia 24 tahun, ibu bertemu dengan bakal menantunya
dan bertanyakan mengenai perancangan masa depan, kita
menjeling dan merungut " ibu tolonglah!"
Photobucket


Ketika berusia 25 tahun, ibu bersusah payah
menaggung perbelanjaan majlis perkahwinan kita,
ibu menangis dan memberitahu betapa dia
sangat sayangkan kita, tetapi kita ucapkan terima kasih
kepadanya dengan berpindah jauh...
Free Emoticon Courtesy of www.FreeSmileys.org


Pada usia 30 tahun, ibu menelefon memberikan nasihat
dan petua mengenai penjagaan bayi,kita dengan megah
berkata " itu dulu,sekarang zaman moden..."

Ketika berusia 40 tahun, ibu menelefon mengingatkan
mengenai kenduri kendara di kampung, kita berkata

" kami sebuk, tak ada masa nak datang..." Free Smiley Face Courtesy of www.FreeSmileys.org


Apabila usia 50 tahun, ibu jatuh sakit dan meminta
kita menjaganya, kita bercerita mengenai kesibukan
dan kisah-kisah ibu bapa yang menjadi beban
kepada anak-anak...
Photobucket


Dan kemudian...suatu hari,kita mendapat berita
ibu meninggal dunia! khabar itu bagaikan petir!! Photobucket
dalam lelehan air mat, barulah segala perbuatan
kita terhadap ibu menerpa satu persatu!
Photobucket


Selamat Hari Ibu ku ucapkankan kepada yang bergelar ibu
terutama ibuku yang tercinta Noraini bt Tasar, semoga ibu sentiasa dilindungi,
diberkati & dirahmati Allah selalu, jasa & pengorbananmu
tidak dapat ku membalasnya,
along sayang ibu Photobucket

selamat hari ibu Pictures, Images and Photos

Jumaat, 8 Mei 2009

Hadis 2 : ISLAM, IMAN DAN IHSAN

0 ulasan
Daripada Saidina Umar r.a beliau berkata: " Ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah s.a.w pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya tanda-tanda perjalanan jauh dan tiada seorangpun di antara kami yang mengenalinya sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah s.a.w. Lalu dia merapatkan lututnya ke lutut Rasulullah s.a.w dan meletakkan dua tapak tangannya di atas dua pehanya, lantas dia berkata: "Wahai Muhammad! Ceritakan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah s.a.w menjawab: " Islam itu ialah kamu menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah, kamu mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji jika kamu mampu mengerjakannya." lelaki itu berkata: " Benarlah kamu!" Kami merasa hairan terhadapnya; dia bertanya dan dia juga membenarkannya.

Lelaki itu berkata lagi: " Ceritakan kepadaku tentang iman. " Baginda s.a.w bersabda: " Bahawa kamu beriman dengan Allah, para malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari kiamat dan kamu beriman dengan kadar baik dan burukNya. " Lelaki itu berkata: " Benarlah kamu! "

Dia berkata lagi: " Ceritakan kepadaku tentang ihsan. " Baginda s.a.w menjawap: "bahawa kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihatNya. Jika kamu tidak melihatNya, sesungguhnya Allah melihat kamu. "

Lelaki itu berkata lagi : " Ceritakan kepadaku tentang kiamat. " Baginda menjawab: " Tidaklah orang yang ditanya mengenainya (kiamat) lebih mengetahui daripada orang yang bertanya (maksudnya kedua-duanya tidak mengetahui tentang bila berlaku kiamat). "

Lelaki itu berkata lagi: " Ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. " Baginda menjawap: " Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya dan apabila kamu melihat orang yang tidak berkasut, tidak berbaju, miskin dan pengembala kambing berlumba-lumba membina bangunan. " Kemudian lelaki itupun pergi. Maka akupun menunggu beberapa hari. Kemudian Rasulullah s.a.w berkata: " Wahai Umar! Tahukah kamu siapakah orang yang bertanya itu. " Aku menjawab: " Allah dan RasulNya lebih mengetahui. " Sabda Rasulullah s.a.w: " Sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajar kamu tentang agama kamu. "

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di awal kitab ' Iman ' Hadis nombor 8.

Kandungan Hadis:

1. Memperelokkan pakaian dan perwatakan

Digalakkan memakai pakaian yang bersih, menggunakan wangi-wangian atau bau-bauan yang harum untuk memasuki masjid, menghadiri majlis-majlis ilmu, beradab ketika berada di majlis tersebut dan beradab dengan alim ulama'. Datangnya Jibril adalah untuk mengajar manusia melalui keadaan dan kata-katanya.

2. Apa itu Islam?

Islam dari segi bahasa ialah tunduk dan menyerah kepada Allah s.w.t. Dari segi istilah syarak pula ialah agama yang dibina di atas lima asas iaitu: Syahadah (penyaksian) bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang di dalam waktunya dengan rukun dan syarat yang sempurna serta menjaga sunat dan adabnya, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji sekali seumur hidup bagi sesiapa yang berkemampuan dan memiliki keperluan untuk bermusafir seperti bekalan, kenderaan dan belanja nafkah ahli keluarganya.

3. Apa itu Iman?

Iman dari segi bahasa ialah at-tasdiq (membenarkan) dan dari segi syarak ialah: Tasdiq yang jazim (keyakinan yang tidak berbelah bagi) terhadap kewujudan Allah Taala yang Maha Pencipta dan bahawasanya Allah Taala itu Maha Esan dan tiada sekutu bagiNya.

Begitu juga membenarkan kewujudan makhluk Allah Taala iaitu para malaikatnya dan mereka adalah hamba-hambaNya yang dimuliakan. Mereka tiada mengingkari Allah Taala dalam setiap suruhan atau perintah yang ditujukan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa sahaja yang diperintahkan. Allah Taala mencipta mereka daripada cahaya. Mereka tidak makan dan tidak bersifat lelaki mahupun perempuan serta tidak berketurunan. Tidak ada seorangpun yang mengetahui bilangan mereka kecuali Allah Taala.

Juga membenarkan kitab-kitab samawiah yang turun dari sisi Allah. Kitab-kitab ini adalah syariat Allah Taala sebelum ia diselewengkan dan diubah oleh tangan-tangan manusia.

Juga membenarkan para rasul, yang telah dipilih oleh Allah Taala untuk memberi pertunjuk kepada makhlukNya dan Allah menurunkan kepada mereka kitab-kitab samawiah. Juga beriktiqad bahawa para rasul itu adalah manusia yang maksum (terpelihara daripada dosa).

Juga membenarkan hari kiamat, iaitu hari Allah Taala membangkitkan manusia dari kubur dan menghisab amalan-amalan serta memberi balasan kepada merela. Sekiranya baik, maka baiklah balasannya dan sekiranya buruk, maka buruklah balasannya.

Juga membenarkan bahawa semua perkara yang berlaku di atas muka bumi ini adalah dengan takdir (ketentuan) Allah Taala dan kehendakNya berdasarkan hikmat yang hanya diketahui olehnya sahaja.

Inilah rukun-rukun iman. Barangsiapa yang beriktiqad dengannya, akan beroleh kemenangan dan kejayaan. Begitulah sebaliknya, sesiapa yang mengingkarinya, dia akan sesat dan kecewa. Firaman Allah Taala yang bermaksud :-

" Wahai orang-orang yang beriman! tetapkanlah iman kamu kepada Allah Taala dan rasulNya, dan kepada kitab al-Quran yang telah diturunkan kepada rasulnya (muhammad s.a.w) dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingakar kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. " (An-Nisaa': 136)

4. Apa itu Ihsan?

Ihsan ialah ikhlas dan tekun. Iaitu kamu ikhlas di dalam beribadat kepada Allah dan disertai dengan penuh ketekunan seolah-olah kamu melihat Allah ketika melakukan ibadat. Sekiranya kamu tidak mampu mencapai tahap tersebut, maka ingatlah bahawa Allah Taala melihat kamu dan perbuatan kamu sama ada kecil mahupun besar.

5. Kiamat dan tanda-tandanya

Ilmu tentang masa berlakunya kiamat adalah di antara perkara yang hanya diketahui oleh Allah dan Dia tidak memberitahu kepada sesiapapun dari kalangan hambaNya, sama ada malaikat ataupun rasul. Oleh kerana itulah Rasulullah s.a.w menjawab soalan jibril dengan sabdanya yang bermaksud : " Tidaklah orang ditanya mengenainya (kiamat) lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. " Tetapi baginda s.a.w menjawab bila ditanya tentang sebahagian tanda yang menunjukkan peri dekatnya hari kiamat :

(a) Berlakunya kerosakan di zaman tersebut, rosaknya akhlak di mana ramai anak-anak durhaka dan menyanggahi orang tua mereka, lalu mereka bermu'amalah (bergaul) dengan orang tua mereka seperti mu'amalah tuan terhadap hambanya.

(b) Terbalik dan bercampur-baurnya urusan sehingga sehina-hina manusia menjadi raja dan pemimpin. Urusan-urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Harta bertambah banyak di tangan manusia, bertambah kemewahan dan pemborosan. Manusia bermegah-megah dengan bangunan yang tinggi, harta (perhiasan) dan perabut-perabut yang banyak, serta merasa bongkak terhadap makhluk. Mereka yang sebelum ini berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan, hidup di atas ihsan orang lain seperti orang arab badwi, pengembala dan seumpamanya, ketika itu menjadi penguasa dan pentadbir.

6. Bertanya tentang ilmu

Seorang muslim hendaklah hanya bertanya mengenai perkara yang memberi manfaat kepada dunia dan akhiratnya sahaja dan meninggalkan pertanyaan yang tidak berfaedah. Begitu juga bagi seorang yang hadir ke majlis ilmu dan menyedari bahawa para hadirin memerlukan jawapan kepada persolana ataupun masalah tertentu, sedangkan tiada seorangpun yang bertanyakan tentangnya, maka sewajarnya dia bertanyakan soalan tersebut sekalipun dia sudah mengetahuinya. Ini dilakukan supaya hadirin dapat mengambil manfaat daripada jawapan yang diberikan. Barangsiapa yang ditanya mengenai sesuatu yang tidak diketahuinya, maka dia wajib berkata " saya tidak tahu " dan itulah tanda warak, taqwa dan ilmunya yang sahih.

sumber: kitab syarah hadis 40 Imam Nawawi ( Dr. Mustafa al-Bugha & Muhyiddin Misto )

Manfaatkan penulisan blog untuk perjuangan islam

0 ulasan
GOMBAK, 8 mei (Hrkh) - Naib ketua pemuda pas pusat, Ustaz Nasruddin Hasan Tantawi berkata sudah ramai orang mempunyai blog sendiri, namun tidak selalu dikemaskini. Beliau menyifatkan perbuatan itu seperti sebuah rumah yang dipenuhi lalang dan semak samun.

" Ada di kalangan kita suka buat blog, lepas itu kemaskini selama lima bulan sekali. Ini seperti orang buat rumah, kemudian dia biarkan halaman rumah dipenuhi lalang dan semak samun, lepas tu dia suruh kita masuk, siapa nak masuk kalau rumah seperti itu lebih baik tak payah buat blog, " tegas beliau.

katanya, ada juga orang yang buat blog tetapi bercerita pasal peribadi dia, kisah-kisah kegagalan bercinta. Ini tidak menampakkan roh perjuangan, tak menyebarkan risalah yang didokong, ini merupakan kerja yang membazir masa.

Menurutnya, hari ini semua orang bercakap mengenai satu media baru, ternyata kuasa media baru boleh menyaingi media lama.

" Sehari dua ini dapat melihat kegilaan anak muda memiliki facebook tersendiri, masing-masing ada rangkaian dalam laman web tersebut. "

" Mereka boleh menghubungi antara satu sama lain sepantas kilat, sangat malang bagi kita menggunakan faedah ini, " katanya dalam ucapan perasmian Muktamar ke 24 DPPWP, 2 Mei lalu.

" Nabi saw dulu, nak sampaikan risalah kepada Raja Heraclus dan menyampaikan risalah Islam kepada Kaisar terpaksa menjelajah mengambil masa selama tiga bulan perjalanan seiang dan malam menunggang kuda, " katanya.

Pada hari ini, katanya lagi, kita boleh sampaikan maklumat tidak sampai tiga saat untuk diketahui dan dimiliki oleh sebahagian besar rakyat yang ada disekitar kita.

Malang untuk kita gagal dalam menfaatkan perkara ini.

" Saya juga nak melahirkan rasa sedih, kalau ada yang gagal memanfaatkan keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. "

" Dengan menjadikan penulisan yang membawa racun kepada jemaah, mendedahkan rahsia jemaah, melaga-lagakan pemimpin, mencetuskan isu-isu yang mengeruhkan silaturrahim dikalangan kita. "

" Sepatutnya ruangan itu digunakan sepenuhnya untuk mempamerkan kandungan kehebatan perjuangan yang didokong ini, bagaimana keindahan Islam dan bagaimana kehebatan kita menentang kebatilan, sepatutnya begitu, " ujarnya.artikal dipetik dari :- HarakahDaily.Net (Manfaatkan penulisan blog untuk berjuangkan Islam)

Selasa, 5 Mei 2009

Hadis 1 : SEMUA AMALAN ADALAH DENGAN NIAT

0 ulasan
Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs, Umar bin al-Khattab r.a katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: "Bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat dan setiap orang mendapat (pahala) berdasarkan apa yang dia niatkan. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya, naka hijrahnya itu adalah bagi Allah dan Rasul-Nya. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang akan diperolehinya atau kerana perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia niatkan. "

Hadis ini diriwayatkan oleh kedua-dua Imam Muhaddithin iaitu Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin al-Hujaji bin Muslim al-Qusairi al-Naisaburi di dalam kitab sahih kedua-duanya, yang mana ia merupakan kitab yang paling sahih.

Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis ini di awal kitab sahihnya dan di dalam kitab "Iman" dalam bab "hadis-hadis yang menerangkan bahawa semua amalan adalah dengan niat yang baik dan bagi setiap orang die mendapat pahala mengikut niatnya dan di beberapa tempat yang lain di dalam kitab sahihnya.

sementara Imam Muslim pula meriwayatkannya di dalam kitab "Imaarah" dalam bab "Sabda Rasulullah s.a.w: Bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat." Hadis nombor 1907.

Kandungan Hadis:

1. Syarat niat

Ulama' telah bersepakat mengatakan bahawa setiap amalan yang dilakukan oleh mukmin yang mukallaf tidak dikira dari sudut syarak dan tidak diberi pahala dengan hanya melakukannya kecuali disertai dengan niat.

Niat adalah salah satu daripada rukun di dalam ibadat langsung (العبادة المقصودة) seperti sembahyang, haji dan puasa. Ibadat-ibadat tersebut dikira tidak sah kecuali apabila dilakukan dengan niat.

manakala ibadat tidak langsung iaitu yang hanya menjadi wasilah seperti wudhuk dan mandi, maka ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahawa niat adalah syarat sempurna sahaja bagi menghasilkan pahala. Manakala ulama' mazhab Syafi'e dan lain-lain menyatakan bahawa niat juga merupakan syarat sah. Oleh itu, ibadat-ibadat tidak langsung tidak sah kecuali dengan niat.

2. Waktu niat dan tempatnya

Waktu niat ialah permulaan ibadat, seperti takbiratul ihram di dalam ibadat sembahyang dan ihram di dalam ibadat haji. Manakala di dalam ibadat puasa, memadai niat sebelum bermulanya puasa kerana kesukaran untuk memerhati fajar pagi.

Tempat niat ialah di hati, justeru itu tidak disyaratkan berlafaz dengan niat tersebut. Walaupun begitu, disunatkan berlafaz sebagai menolong hati untuk memudahkannya mengingati apa yang ingin diniatkan.

Disyaratkan juga pada niat, menentukan perkara yang diniatkan dan membezakannya daripada perkara yang lain. Oleh itu tidak memadai bagi seseorang itu sekadar meniatkan sembahyang sahaja, bahkan mesti menentukan jenis sembahyang tersebut sama ada zohor atau 'asar dan seterusnya.

3. Berniat untuk melakukan sesuatu amal salih

Hadis ini juga menerangkan bahawa sesiapa yang telah berniat untuk melakukan sesuatu amal salih, tetapi terdapat keuzuran yang kuat seperti sakit, mati atau seumpamanya yang menghalang beliau daripada melaksanakannya, maka die diberi pahala berdasarkan niatnya itu.

4. Ikhlas di dalam amalan dan ibadat

Hadis ini juga membimbing kita supaya ikhlas di dalam amalan dan ibadat sehingga kita mendapat ganjaran dan pahala di akhirat, juga mendapat taufik serta kejayaan di dunia.

5. Amalan yang bermanfaat

Setiap amalan yang bermanfaat dan baik akan menjadi ibadat apabila disertai dengan niat dan keikhlasan serta menuntut keredhaan Allah s.w.t.

Wallahu 'Alam


sumber: Syarah Hadis 40 Imam Nawawi (Dr Mustafa al-Bugha & Muhyidin Misto)

Bila Hati Telah Berkarat

0 ulasan

Dosa yang dilakukan dan kelalaian
dalam mengingati Allah akan
menyebabkan hati menjadi berkarat. Hati
yang rosak ini akan menyebabkan diri
manusia itu semakin jauh dari Allah
dan semakin tersesat dari jalan yang benar.
Rasulullah bersabda :
" Sesungguhnya hati manusia
akan berkarat sebagaimana besi
yang dirosakkan oleh air.
Seorang sahabat telah bertanya,
" Apakah caranya untuk menjadikan
hati itu bersinar kembali? " Maka
jawab Rasulullah, " Banyakkan mengingati
maut dan membaca Al Quran. "

(Riwayat Baihaqi dari Ibn Umar)
Rasulullah bersabda : " Seseorang yang tiada
mempunyai sebarang ayat ( Al Quran )
pun dalam hatinya adalah seumpama
sebuah rumah yang kosong. "

(Riwayat At Tirmizi)

Wallahu 'Alam.

Isnin, 4 Mei 2009

Renungan Bersama

0 ulasan
Dalam mengharungi dunia ini Allah akan menguji manusia dengan kekayaan kemewahan,
kepapaan, kekuasaan, kedudukan dan wanita cantik,

Ini semua tidak dapat kita nafikan, tujuannya adalah untuk melihat siapa yang berjaya dan
siapa yang gagal di kalangan insan, kerana bukannya senang untuk kita memasuki syurga
Allah dan juga bukannya susah. Ini semua terpulang kepada individu yang beriman.

Sekiranya kita diberi kekayaan ingatlah bahawa ia bukannya kepunyaan kita, tetapi adalah
hak Allah. Hanya Allah memberinya untuk melihat sejauhmana kita dapat menguruskan
kekayaan itu sebaik-baiknya demi untuk jalan Allah.

Layari kisah silam Qarun dan juga Abdul Rahman Auf. Dua insan, satu gagal dan satunya
berjaya, malah telah dijanjikan Allah di antara sahabat yang akan masuk syurga. Itulah tujuan hidup kita.

Kepapaan yang kita perolehi juga sebagai satu cubaan dari Allah untuk melihat kesabaran
kita sebagai manusia. Di antara dua ini pilihlah yang mana baik buat kita.

Tetapi sebagai umat islam kita lebih digalakkan untuk mencari kekayaan,tetapi jangnlah
kekayaan itu melalaikan kita, dan bukanlah kekayaan itu boleh mempengaruhi kita. Kita yang perlu menentukannya sebagai manusia.

Kekuasaan, kedudukan, ini adalah cita-cita setiap insan. Kerana insan memang sukakan gah,
Insan yang terlalu dipengaruh oleh gah hanya akan berjaya di dunia, tetapi gagal di akhirat.

Sebagai Muslim kita patut berjaya di dunia dan di akhirat. Contohilah Abu Bakar As-Siddiq,
Umar yang melaksanakan tugas dan tangunggjawap mereka dengan baik.

Selalunya bila memperkatakan tentang kedudukan orang akan dikaitkan dengan pangkat yang
disandang. Tetapi Allah tidak melihat pada pangkat. Allah melihat kepada ketaqwaan dan keimanan kita.

Janganlah kita sanggup menjual prinsip-prinsip Islam semata-mata untuk mendapatkan
pujian daripada insan. REDHA ALLAH yang patut kita cari. Kerana yang akan mengiringi

kita ketika bertemu dengan Allah hanyalah tiga perkara :
  1. ILMU
  2. SEDEKAH
  3. ANAK YANG SOLEH
Wallahu 'Alam...

Kenangan bersamamu..

0 ulasan
Assalamualaikum....

Waktu imtihan hampir tiba,jd skang ni duk la kt rumah mengurungkan diri dlm bilik untuk study..tp study ke??? haaa....ikut atas diri aok semua la,nk najah nk tak nak kne la study,bkn study krn imtihan tp study krn ilmu...dah sejam dua study trase letih plak,so...kne la rehat sekejap,sambil2 tgk ym kt pc (haaa..sempat lg tu nk chatting) imtihan dekat dah ni....

Bosan2 g pasang mp3...dengar plak lagu yg bertajuk (bersama semula) bila aku dgr lagu ni teringat kt mber2 sekeloh menengah (sma al-khairiah) byk kenangan aku bersama diorg waktu tu,mula la duk berkhayal kenang malaysia,hmmmmm....bila kenang balik kenangan dulu,kadangtu tergelak sendiri..ade kenangan manis dan ade kenangan pahit..byknya kenangan manis la time bersame ngn diorg.


Skang ni apelah yg diorg tgh wat ek,harap kornag semua dlm keadaan sihat hendaknya..member aku yg ade dlm gmbar ni - erman,razuan,aminuddin,zulkarnain,nazmi,sayuti,hidayat,sufian dan hafizullah amin,hakim (yg tgh amek gmbar)huhuhu...dan ade lg mber2 aku yg xde dlm gmbar ni,klu nk sebut mmg ramai,diorg ni mmg mber rapat aku time di sma khairiah dulu,siap duk 1 dorm lg (asobiyyah???)huhuhu...


Alamakkk....ade plak gmbar x syar'i kt cni,kang ade plak mulut2 manusia yg mengata kt blakang,haha...ni plak gmba diorg time reunion bacth (2000-2004) sma khairiah,mase ni aku xde kt malaysia,dah duk mesir time tu,tp bile tgk blk gmbar ni rase jelous pn ade...sbb xdpt join diorg dlm program reunion ni,yg ni bru sikit yg datang padahal rmi lg yg xdtg (lost contact) walaupun x semua yg hadir,tp nmpk meriah,paling kurang pun dpt berkumpul blk untuk eratkan lg hubungan persahabatan sesame kitaorg...kpd pengarah program:- "taun depan buat blk reunion,aku nk blk join korang,hehehe.."Lepas habis di sma khairiah...amek plak STAM di kulliah al-lughah waddin as-sultan abu bakar pekan,dan gmbar kt atas tu gmbar budak kelas aku (kelas stam 2p) ada diantara mereka ni yg g mesir termasuk la aku,ada gak yg smbung blaja di U tempatan,dan ade gak yg nk kawin (belah akhwat) diorg senang ler...tggu org dtg msuk minang je...hehehe :)Yang ni plak barisan tenaga pengajar kami di kulliah sultan abu bakar,yang bertanggungjawap mendidik dan mengajar kami ilmu,supaya kami menjadi org yg berguna kepada agama dan masyarakat...(Amin..Ya ALLAH) dan kerana usaha mereka yg tidak pernah putus,kami menjadi org yg berguna...terima kasih yg xterhingga buat tenaga pengajar kuliah STASAB krn tanpa kalian siapalah kami,hanya Tuhan saja yg dpt membalas jasa kalian..wahai guruku...(Amin...)Yang ni plak gmba mber2 aku kt selangor (kmpung sg serdang) dlm gmbar :- redho,afiq,aku (moto 125z sport rim putih) ,hafiz,ashraf dan hashim (pki helmet merah,haha..) akmal (yg tgh amek gmba,hehe) kami bknnya mat rempit tau...rempit2 ni kitaorg xmain la..konvoi rmai2 bru syok...hahaha,ada lg mber sekampung yg xda dlm gmbar ni,byk gak kenangan aku bersama ngn diorg ni,diorg ni mber aku sejak sekolah rendah lg,time sekolah menengah aku pindah pahang,tp sahabat ttp sahabat,walaupun jauh dmata tp dekat dhati...harap korang sihat la hendaknya kt kampung tu..aminnn...

bak kate org,berkawan biar beribu,bercinta biar....????nk bercinta biarlah pas kawin,xleh couple2 ni hampir pd zina,hah..nape masuk bab couple ni plak,xleh kate lbh2 kang ade org pertikai plak :) so...bila nk berkawan tu,pilihlah kawan yg betul..bknnya crk kawan yg mkn kawan,bcoz..kawan ketawa mudah kita nk crk,kawan time kita berduka mmg sukar tuk dicari,bila dah berkawan tu,trimalah seadanya,krn die ttp kawan,teman dan sahabat kita,jgnlah krn kekurangan die,kita lari jauh pdnya..krn setiap insan ade kekurangannya...

dok syok ngelamun jauh kenangkn mber...tgk jam loceng dah dekat pkl 2 stngah pg waktu mesir,terpikir nk tdo ke nk study,ermmmmm....smbung study la,kate nk najah dlm imtihan,biarlah bersusah2 dulu,bersenang2 kemudian...kepada sahabat2 ku sekalian yg hampir yg sedang ataupun yg dah abis imtihan,moga2 kalian najah dlm imtihan....aminnn....minx diri tuk smbung study :) di akhiri dgn lafaz yg mulia...assalamualaikum....
 

Maha Agung Tuhan Pencipta Keindahan Alam Copyright © 2008 Black Brown Pop Template by Ipiet's Blogger Template