Rabu, 20 Mei 2009

Hadis 3 : RUKUN ISLAM DAN TUNGGAK-TUNGGAK ASASNYA


Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab r.a, beluia berkata: " Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: " Islam dibina di atas lima perkara; penyaksian bahawa tiada Tuhan (ilah) melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa bulan Ramadhan. " (Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Kandungan Hadis:

1. Binaan Islam

Rasulullah s.a.w memperumpamakan Islam yang baginda bawa (yang degannya seorang insan terkeluar daripada daerah kekufuran dan melayakkannya memasuki syurga serta menjauhkannya daripada neraka) dengan binaan kukuh yang tegak di atas asas dan dasar yang tetap lagi mantap. Baginda menjelaskan bahawa dasar pembinaan Islam ialah:

(a) Syahadah bahawa tiada Tuhan (ilah) melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Makna syahadah ini ialah mengakui tentang kewujudan Allah s.w.t dan keesaanNya serta membenarkan kenabian Muhammad s.a.w dan risalahnya. Rukun ini umpama asas jika dinisbahkan dengan rukun-rukun yang lain. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :

" Aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. " (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Rasulullah s.a.w juga bersabda:

" Sesiapa yang menyebut (laa ilaaha illallah) dengan penuh keikhlasan, nescaya dia akan masuk syurga. " (Hadis ini sahih dan dikeluarkan oleh al-Bazzaar)

(b) Mendirikan sembahyang: Yang dikehendaki dengannya ialah menjaga sembahyang dan mendirikannya di dalam waktu serta perlaksanaannya hendaklah dengan menyempurnakan syarat dan rukun serta menjaga adab dan sunatnya, sehingga ia memberi kesan yang positif kepada diri muslim. Dengan itu dia akan meninggalkan keburukan dan kemungkaran. Firman Allah s.w.t yang bermaksud :

" Dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun), sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. " (Al-Ankabuut : 45)

Sembahyang adalah syiar dan tanda seorang mukmin, Rasulullah bersabda:

" Pemisah di antara seorang lelaki dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan sembahyang. " (Dikeluarkan oleh Muslim dan lainnya)

dan baginda bersabda lagi:

" Sembahyang adalah tiang agama. " (Dikeluarkan oleh Abu Nua'im)

(c) Mengeluarkan zakat: Iaitu mengeluarkan bahagian tertentu daripada harta yang cukup nisab dan memenuhi syarat-syarat wajib zakat, kepada fakir miskin dan mereka yang berhak menerimanya. Allah s.w.t berfirman di dalam menyifatkan golongan mukmin:

" Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu). " (Al-Mukminun: 4)

Zakat adalah ibadat harta benda. Dengannya akan terlaksana keadilan sosial, terhapusnya kemiskinan dan kepapaan, dan melahirkan kasih sayang, kemesraan dan rasa saling hormat-menghormati di antara sesama muslimin.

(d) Haji: Iaitu pergi ke masjidil Haram pada bulan-bulan haji iaitu Syawal, Zulqaedah dan sepuluh hari pertama dari bulan Zulhijjah serta melaksanakan ibadat yang telah diterangkan oleh Rasulullah s.a.w.

Haji merupakan ibadat harta benda dan tubuh badan yang akan memberi banyak manfaat kepada individu dan masyarakat. Tambahan pula, ia merupakan perhimpunan ?(muktamar) Islam yang terbesar dan peluang terbaik kepada pertemuan seluruh umat Islam dari segenap pelusuk dunia. Allah s.w.t berfirman yang bermaksud:

" Dan seluruh umat ,anusia untuk mengerjakan ibadat haji, nescaya mereka akan datang ke (rumah Tuhan)mu dengan berjalan kaki dan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan (dan ceruk rantau) yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan pelbagai faedah kepada mereka, serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu, kerana pengurniaanNya kepada mereka dengan binatang0binatang ternak (untuk dijadikan korban) ; dengan yang demikian makanlah kamu dari (daging) binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. " (Al-Hajj : 27-28)

Kerana itu pahala ibadat haji adalah besar dan ganjarannya tinggi.Rasulullah s.a.w bersabda:

" Haji mabrur tiada balasan baginya kecuali syurga. "

Ibadat haji telah difardhukan pada tahun keenam Hijrah iaitu dengan turunnya firman Allah s.w.t :

" Dan Allah mewajibkan manusia mengerkakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. : (Aali-Imraan: 97)

(e) Puasa Ramadhan: Puasa di bulan Ramadhan telah difardhukan pada tahun kedua Hijrah iaitu dengan turunnya firman Allah s.w.t :

" (Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bilan Ramadhan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan pertunjuk serta (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadhan (atau mengetahuinya) maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. " (Al-Baqarah:185)

Puasa adalah ibadat yang terdapat padanya pembersihan jiwa, ketinggian ruh dan kesihatan untuk tubuh badan. Barangsiapa yang melakukannya kerana mamatuhi suruhan Allah s.w.t dan menuntut keredhaannya, maka ia merupakan penghapus keburukan dan menjadi sebab baginya untuk memasuki syurga. Rasulullah s.a.w bersabda:

" Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahalanya, diampunkan dosanya yang telah lalu. "

2. Hubungan rukun-rukun Islam

Sesiapa yang melakukan semua rukun ini, dia adalah muslim yang sempurna imannya. Sesiapa yang meninggalkan semuanya, dia adalah kafir secara qat'ei (putus). Siapa yang mengingkari salah satu daripadanya, ijmak ulama' mengatakan bahawa dia bukanlah muslim. Siapa yang beriktiqad (tentang kewajipan kesemuanya) tetapi mencuaikan salah satu daripdanya - selain daripada syahadah - keran malas, maka dia adalah fasiq. Siapa yang melakukannya dan hanya mengakuinya dengan lidah secara berpura-pura maka dia adalah munafiq.

3. Matlamat ibadat

Ibadat yang dikehendaki di dalam Islam bukanlah gambaran dan bentuknya yang zahir sahaja tetapi yang dikehendaki dengan ibadat ialah tujuan, makna serta perlaksanaanya. Oleh itu, tidak ada manfaat sembahyang yang tidak dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar sebagaimana tidak ada faedah puasa yang pelakunya tidak dapat meninggalkan kebatilan bahkan beramal dengannya. Begitu juga tidak diterima haji atau zakat yang dilakukan kerana riak dan kemasyhuran. ini tidaklah beerti boleh meninggalkan ibadat jika tidak tercapai hasilnya tetapi yang dikehendaki di sini ialah berusaha membawa diri supaya beribadat dan cuba mencapai segala tujuannya.

4. Cabang iman

Perkara yang disebut dalam hadis bukanlah merupakan seluruh perkara yang ada di dalam Islam, namu baginda berpada dengan menyebut perkara tersebut sahaja memandangkan kepentingannya. Terdapat banyak perkara lain lagi selain daripada itu. Rasulullah s.a.w bersabda :

" Iman itu lebih dari tujuh puluh cabang. " (Muttafaq 'alaih)

5. Islam adalah aqidah dan amalan

Difahami daripada hadis ini bahawa Islam adalah aqidah dan amalan. Oleh kerana itu, tiada manfaat amalan tanpa iman sebagaimana tidak wujudnya iman tanpa amalan.

Wallahu 'Alam


sumber: Syarah hadis 40 Imam Nawawi (Dr. Mustafa al-Bugha & Muhyiddin Misto)

0 ulasan:

Catat Ulasan

 

Maha Agung Tuhan Pencipta Keindahan Alam Copyright © 2008 Black Brown Pop Template by Ipiet's Blogger Template