Jumaat, 9 Julai 2010

MyArtwork | Pelamin Hati

3 ulasan
klik pada imej untuk paparan enlarge


Lukisan ini saya lukis khas untuk pasangan pengantin baru Us.Daud berserta zaujahnya Ust.Zainab, yang baru sahaja melangsungkan majlis pernikahan pada 4hb 7 2010 dan majlis walimah pada 8hb 7 2010. Idea untuk melukis gambar tersebut dengan bertemakan 'pelamin hati' adalah idea dari salah seorang ahli bait darul zikr, dah dapat idea saya pun terus melukis, buat kenang-kenangan ahli bait darul zikr untuk pasangan pengantin. Saya ni baru pertama kali melukis style karikatur, ni pun tiru karya orang sikit2 ni :) ape2 pun bagi saya ianya satu permulaan yang baik bagi memperbaiki tahap dan skill melukis :)

Walaupun majlis sudah berlangsung 2 hari yang lalu,masih tidak terlewat bagi saya serta ahli bait darul zikr mengucapkan tahniah kepada pasangan pengantin baru Us.Daud & Ust.Zainab, BAROKALLAHU LAKUMA WA BAROKA 'ALAIKUMA WA JAMA'A BAINAKUMA FI KHOIR , semoga berkekalan sehingga bertemu di dalam syurga :)

Persoalannya, penulis ni bila lagi ye? Doakan saya juga semoga cepat dipertemukan jodoh dan mendapat isteri yang solehah,Amin~ :)


bait darul zikr,
mansurah,
10 Julai 2010,
06.25 am waktu mesir.

Sabtu, 12 Jun 2010

Hadis 5 : Menghapuskan Kemungkaran Dan Bidaah

0 ulasan
Daripada Ummul Mukminin, Ummu Abdullah, Aisyah r.a katanya: "Rasulullah SAW bersabda: "Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu perkara mengenai urusan agama kami, yang bukan daripadanya, maka ianya ditolak."
(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)


Di dalam riwayat Muslim :

"Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan, bukan dari ajaran kami, maka ia adalah ditolak."

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab 'Perdamaian' pada bab 'Apabila mereka berdamai di atas kezaliman, maka perdamaian itu ditolak'. Nombor hadis: 2550. Imam Muslim pula meriwayatkannya di dalam kitab 'Hukuman' pada bab 'Pembatalan hukuman yang batil dan perkara baru yang diada-adakan'. Nombor hadis: 1718.

Kepentingan Hadis:

Hadis ini merupakan salah satu daripada asas yang penting di dalam Islam. Sepertimana hadis 'semua amalan adalah dengan niat' merupakan neraca kepada setiap amalan manusia pada batin, di mana setiap amalan yang tidak bermatlamatkan keredhaan Allah SWT, maka pembuatnya tidak akan diberi pahala. Begitu juga dengan hadis ini, ia merupakan neraca kepada amalan-amalan zahir, di mana semua pekerjaan yang bukan dari suruhan Allah SWT dan Rasul-Nya, maka ianya ditolak. Setiap orang yang mengada-adakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya di dalam urusan agama, maka ia bukanlah daripada agama ini.

Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata: "Hadis ini sewajarnya dihafal dan dijadikan hujah bagi menghapuskan kemungkaran."

Imam Nawawi al-Haitami pula berkata: "Hadis ini merupakan salah satu kaedah yang terdapat di dalam Islam dan manfaatnya amat luas dipandang dari sudut 'mantuuq' (iaitu kefahaman yang dapat difahami secara langsung daripada lafaznya) kerana ia adalah muqaddimah umumu bagi setiap dalil yang digunakan untuk menerbitkan hukum syarak."

Kandungan Hadis:

1. Islam ialah mengikut bukannya rekaan.

Rasulullah SAW telah memelihara Islam daripada keterlanjuran para pelampau dan penyelewengan ahli batil melalui hadis ini yang dikatogerikan sebagai satu ungkapan yang ringkas tetapi mengandungi makna yang padat. Hadis ini bersumberkan banyak ayat al-Quran yang telah menjadi nas bahawa kemenangan dan kejayaan itu adalah dengan mengikut pertunjuk Rasulullah SAW tanpa menambah dan mengubahnya. Seperti firman Allah SWT yang bermaksud:

"Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kamu." (Surah Aali-'Imran: 31)

Firman-Nya lagi yang bermaksud:

"Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain (dari Islam) kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah." (Surah Al-An'aam: 153)

Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya bahawa Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbah Baginda:

"Sebaik-baik bicara ialah kitab Allah dan sebaik-baik pertunjuk ialah pertunjuk Muhammad SAW, seburuk-buruk perkara ialah yang diada-adakan dan setiap yang diada-adakan itu bidaah dan setiap bidaah itu adalah sesat."

Terdapat penambahan di dalam riwayat al-Baihaqi:

"Dan setiap kesesatan itu di dalam neraka (tempatnya)."

2. Amalan yang ditolak.

Hadis ini merupakan nas yang jelas yang menolak amalan yang tidak berdasarkan kepada syarak. Lafaznya jelas menunjukukkan bahawa setiap amalan hendaklah berdasarkan kepada hukum-hukum syariat dan berhukum dengannya. Contohnya ialah perbuatan mukallaf, ia mestilah mengikut apa yang terdapat di dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sama ada berbentuk suruhan mahupun larangan. Adalah suatu kesesatan yang nyata sekiranya amalan itu terkeluar daripada ruang lingkup hukum-hukum syariat dan tidak terikat dengannya. Begitu juga apabila amalan menjadi hakim kepada syariat dan bukan lagi menjadi perkara yang dihukum oleh syariat. Ketika itu, menjadi kewajipan setiap muslim untuk menyatakan bahawa perkara tersebut merupakan amalan yang batil dan ditolak.

Amalan terbahagi kepada 2: Ibadat dan mu'amalat.

(a) Ibadat: Sesuatu ibadat yang terkeluar dari ruang lingkup hukum Allah SWT dan Rasul-Nya secara keseluruhan, maka ia adalah ditolak dan termasuk di dalam firman Allah SWT yang bermaksud:

"Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka, sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah?" (Surah As-Syura: 21)

Contohnya ialah seorang yang bertaqarrub (mendekatkan diri kepada Allah SWT) dengan mendengar nyanyian, menari, melihat wajah perempuan, mendedahkan kepala ketika bukan berihram ataupun yang seumpamanya yang merupakan ibadat buatan manusia dan kegilaan zaman kini. Mreka inilah di antara orang-orang yang Allah SWT butakan mata hati mereka daripada mengikut jalan yang benar, lalu mereka mengikut jalan-jalan syaitan. Mereka mendakwa, mereka bertaqarrub kepada Allah dengan buah fikiran dan kesesatan yang mereka ada-adakan. Sedangkan keadaan mereka berdasarkan kepada kesesatan yang dilakukan itu adalah sama seperti Arab musyrikin yang telah mencipta ibadat dan qurbah (amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah) yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah SWT menjelaskan keadaan mereka:

"Dan tiadalah sembahyang mereka di sisi Baitullah itu melainkan bersiul-siul dan bertepuk tangan." (Surah Al-Anfaal: 35)

Sebahagian mereka menyangka bahawa sesuatu yang menjadi qurbah dalam sesuatu ibadat, maka ia akan menjadi qurbah pada perkara lain. Misalnya, seorang lelaki telah bernazar pada zaman Rasulullah, bahawa dia akan berdiri di tengah panas matahari, tidak akan duduk, tidak akan berteduh sambil berpuasa. Maka Rasulullah menyuruh lelaki itu dengan sabda Baginda:

"Hendaklah dia duduk, mencari tempat berteduh dan meneruskan puasanya."

Di dalam kitab-kitab fiqah terdapat penjelasan terhadap hukum-hukum ibadat di dalam Islam. Begitu juga terhadap perkara yang ditolak dan membatalkan sesuatu ibadah apabila berlaku penambahan atau pengurangan dari perkara yang telah ditetapkan oleh Allah.

(b) Mu'amalat: Contohnya ialah segala jenis aqad dan fasakh (pembatalan aqad). Sekiranya berlawanan dengan syarak secara keseluruhan, maka ia adalah batil dan ditolak. Dalilnya ialah peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Seorang lelaki datang menemui Baginda meminta agar ditukarkan hukum hudud kesalahan zina yang telah ditentukan kepada tebusan dengan harta dan perhiasan. Ketika itu juga Nabi SAW menolak dan membatalkan permintaan lelaki tersebut.

Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang lelaki yang berkata:

"Anak lelakiku telah menganiayai si anu di mana dia telah berzina dengan isterinya. Maka bolehkah aku menembusinya dengan seratus ekor kambing biri-biri dan seorang hamba? Maka Nabi SAW menjawab: "Seratus ekor biri-biri dan seorang hamba, kembali kepada kamu dan anak kamu wajib dirotan dengan seratus kali sebatan dan dibuang negeri setahun."

Begitu juga hukumnya semua aqad yang ditegah oleh syarak atau dua orang yang beraqad dan meninggalkan salah satu daripada rukun atau salah satu syaratnya, maka ia adalah aqad yang batil dan ditolak. Penjelasan yang mendalam tentang perkara ini terdapat di dalam kitab-kitab fiqah.

3. Amalan yang diterima.

Di sana terdapat amalan baru (tidak terdapat di zaman Rasulullah) yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Bahkan terdapat dalil dan kaedah syarak yang menyokongnya. Amalan ini tidak ditolak malah diterima dan dipuji. Para sahabat banyak melakukannya dan mereka mengharuskannya. Mereka juga telah bersepakat menerimanya. Contoh yang jelas ialah masalah menghimpunkan al-Quran di dalam satu mashaf di zaman Abu Bakar r.a. Menyalin beberapa naskhah daripadanya dan menghantarnya keluar negeri berserta qari di zaman Uthman al-'Affan r.a. Begitu juga dengan penulisan ilmu-ilmu nahu, faraidh, matematik, tafsir, perbahasan tentang sanad-sanad dan matan hadis dan lain-lain lagi yang terdiri daripada ilmu dalam bentuk teori yang digunakan sebagai sumber asasi kepada penggubalan undang-undang, ataupun ilmu dalam bentuk kajian dan pengalaman yang bermanfaat untuk kegunaan manusia di dalam kehidupan mereka seharian dan boleh membawa kepada penyediaan kekuatan dan memakmurkan dunia, melaksanakan syariat Allah dan berhukum dengan hukuman yang diturunkan oleh Allah SWT.

4. Bidaah yang dikeji dan yang terpuji.

selepas perbincangan amalan yang ditolak dan amalan yang diterima, sekarang kita sampai kepada natijah yang jelas dan pemutusan, iaitu: Sesetengah amalan yang diada-adakan yang berlawanan dengan syariat Allah ialah biadaah yang buruk lagi sesat dan sesetengah amalan yang diadakan yang tidak bercanggah dengan syarak bahkan ia menepati syarak adalah amalan yang diterima. Amalan yang diterima ini pula, ada di antaranya yang sunat dan ada yang fardhu kifayah. Dari sini Imam Syafi'i berkata: "Apa yang diada-adakan dan menyanggahi al-Quran, sunnah, ijmak atau athar, maka ia adalah bidaah yang sesat. Manakala perkara baru yang baik yang diwujudkan dan tidak menyanggahi semua itu, maka ia adalah bidaah yang terpuji."

Bidaah yang buruk kadang-kala boleh menjadi makruh dan kadang-kala boleh menjadi haram kerana mudarat, fasad (keroskan) dan menyimpang daripada tujuan (maqasid) Islam dan keperluannya. Kadang-kala ia membawa seseorang kepada kufur, menyeleweng dan sesar seperti menganggotai dan memberi wala' kepada pertubuhan dan jamaah yang mengingkari wahyu atau mengingkari syariat Allah, menyeru kepada berhukum dengan undang-undang buatan manusia serta menganggap berhukum dengan syariat Allah sebagi mundur dan lemah. Juga seperti menganggotai dan memberi wala' kepada jamaah yang mendakwa (bahawa mereka adalah jamaah) tasauf yang mengharuskan bermudah-mudah terhadap perintah-perintah syarak dan tidak menghiraukan apa yang dihalal dan diharamkan oleh Allah, ataupun jamaah yang mengangkat slogan 'wahdatul wujud wal-hulul' dan sebagainya daripada keadaan dan kata-kata yang sesat lagi kufur. Antara bidaah buruk yang berlaku di kalangan manusia umum ialah mengagungkan benda-benda yang tertentu dan mengambil berkat serta beriktiqad bahawa ia boleh memberi manfaat seperti mengagungkan perigi, pokok dan kubur.

Satu riwayat yang sahih telah menceritakan bahawa para sahabat telah melintasi sebatang pokok bidara sebelum sampai ke Hunain di mana orang-orang musyrikin telah mengagungkannya dan menyandarkan senjata mereka pada pokok tersebut. Maka berkatalah para sahabat: "Jadikanlah bagi kami tempat sandaran senjata sebagaimana mereka miliki." Lalu Rasulullah SAW bersabda:

"Allahu Akbar. Ini adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh kaum Musa: "Jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan." Kemudian baginda bersabda: "Sesungguhnya kamu adalah kaum yang jahil. Kmau akan mengikut jalan kaum yang sebelum dari kamu."

5. Menentang golongan yang mempertahankan bidaah.

Faedah daripada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz (Barangsiapa yang melakukan suatu amalan, bukan dari ajaran kami, maka ia adalah ditolak) ialah apabila sebahagian golongan yang keras kepala dan mempertahankan bidaah yang dilakukannya menolak hujah kita melalui hadis riwayat pertama dengan berkata: Aku tidak mendatangkan sesuatu yang baru dalam urusan agama. Maka kita kemukan kepada mereka riwayat Imam Muslim ini yang menggunakan lafaz (barangsiapa yang melakukan suatu amalan.....) Dengan itu kamu hendaklah memahaminya.

6. Orang yang mengerjakan bidaah.

Di dalam hadis ini ada disebut sesiapa yang mengerjakan bidaah dalam urusan agama yang tidak bersesuaian dengan syarak, maka dia mendapat dosa, amalannya ditolak dan dia berhak memperolehi janji yang menakutkan.

7. Perkara yang tidak sah.

Hadis ini juga menunjukkan bahawa sesuatu larangan (an-nahyu) terhadap sesuatu perkara menunjukkan bahawa mereka itu tidak sah.

8. Kedudukan agama Islam.

Agama Islam adalah sempurna, tiada sebarang kekurangan padannya.Rujukan:
Syarah Hadis 40 Imam Nawawi : Dr. Mustafa al-Bugha & Muhyiddin Misto

Khamis, 20 Mei 2010

MyArtwork | Hanya Tuhan Saja Yang Tahu Jawapannya.

0 ulasan
sebelum edit


selepas edit


Moral: Untuk menghadapi peperiksaan, perlukan persediaan yang secukupnya dari segi kekuatan mental dan fizikal, mengulangkaji pelajaran, hafal dalil serta isi-isi penting, mengingati fakta serta membacanya berulang kali dan memahami kehendak soalan yang diberikan. Jangan jadi macam kat kartun tu ya, tak dapat nak jawab soalan yang diberikan,last-last buat jawapan macamtu,hehe... :)

Amalkan membaca doa ini supaya apa yang kita baca,faham dan hafal tidak lupa, dan semoga kita dapat menjawab soalan dengan baik dan tidak
blur ataupun stress kerana tidak dapat menjawab soalan yang diberikan.

Dengan berkat usaha, doa serta tawakkal kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah mengurniakan natijah kejayaan kepada kita. Amin..

Firman Allah SWT yang bermaksud "Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya" (Surah Ali-Imran:159)

~SALAM IMTIHAN~


Bait Darul Zikr,
Mansurah,
21 May 2010,
Jam 8.56 waktu Mesir.

Sabtu, 24 April 2010

MyArtwork | ALLAH Kasih Pada Semua

2 ulasan
sila klik untuk gambaran yang jelas


Dan katakanlah wahai Muhammad " Hendaklah kamu semua berusaha (beramal) kerana Allah akan melihat dan menilai apa yang kamu usahakan."
(Surah At-Taubah : 105)

"Jangan kamu berputus asa dalam mencari nikmat dan rahmat Allah, kerana hanya orang kafir sahajalah yang akan berputus asa daripada rahmat Allah"
(Surah Yusuf : 87)

"Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka."
(Surah Al-Qasas : 54)

"Kemudian apabila engkau telah berazam maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakkal kepada-Nya."
(Surah Ali 'Imran : 159)

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhamu memaklumkan : "Sesungguhnya jika kamu bersyukur,pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".
(Surah Ibrahim : 7)


Wallahu 'Alam.

Bait Darul Zikr,
25 April 2010,
Jam 9.25 am waktu mesir.

Selasa, 2 Mac 2010

Myartwork | Sketch | Wanita Solehah Penyeri Taman Syurga

1 ulasan

Wanita ibarat bunga....cantik indahnya pada pandangan mata hanya sementara. Yang kekal menjadi pujaan manusia, hanyalah wanita yang mulia akhlaknya...kerana akhlak itu umpama bunga diri. Tiada guna berwajah cantik tetapi akhlaknya buruk, tiada guna juga berwajah cantik tetapi hati kosong dari ilmu. Ada pula yang kurang menarik dan baunya kurang menyenangkan. Ada juga bunga yang tidak menarik pada pandangan kasar, tetapi bila dihalusi dengan mata hati, ternyata amat tinggi nilainya...

Wanita adalah makhluk Allah yang amat istimewa. Kemuliaan dan keruntuhan sesuatu bangsa terletak di tangan wanita. Oleh yang demikian, Allah telah menetapkan hukum ke atas mereka, walaupun berat dipandangan mata si jahil dan ingkar, tetapi ia adalah kemanisan iman yang dicicip oleh wanita solehah. Kerana itulah....sebagai anak, dia menjadi anak yang solehah, sebagai remaja dia akan menjadi remaja yang berhemah, sebagai isteri dia menjadi isteri yang menyenangkan dan menenangkan hati suaminya, sebagai ibu dia akan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, dan yang pastinya sebagai hamba Allah dia akan menjadi hamba yang tunduk dan patuh menyerah diri hanya kepada-Nya. Islam tidak membezakan kedudukan atau darjat seseorang samada mereka wanita atau lelaki melainkan berdasarkan ketaqwaan kepada Allah.

Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 124 yang bermaksud : "Barangsiapa yang mengerjakan amalan soleh baik lelaki mahupun wanita sedang ia seorang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikitpun."

Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud : "Harta yang paling berharga di dunia adalah wanita yang solehah. " (H.R Muslim)

Dalam Islam, wanita amat dihormati dan dihargai peranannya. Sebagaimana eratnya hubungan siang dan malam yang saling melengkapi, begitu juga lelaki dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi. Setiap lelaki dan wanita memiliki tugas-tugas dan kewajipan-kewajipan yang berlainan, sesuai dengan fitrah masing-masing. Namun, matlamat hidup setiap lelaki dan wanita adalah sama, iaitu mencari redha Allah (Mardhatillah).

Rasulullah SAW juga turut menyuruh umatnya supaya memperlakukan wanita sebaik-baiknya sebagaimana sabda baginda yang bermaksud : "Mereka yang paling sempurna dikalangan mereka yang ikhlas adalah mereka yang mempunyai akhlak yang terbaik dan yang terbaik dikalangan kamu adalah yang paling baik terhadap isterinya." (H.R At-Tirmidzi)

Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya kaum wanita diperlakukan menurut fitrah dijadikan sebagaimana dalam sabdanya yang bermaksud : "Berlaku baiklah terhadap wanita lantaran mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok adalah bahagian yang teratas, jika kamu cuba untuk meluruskannya kamu akan mematahkannya dan jika kamu membiarkannya ia akan tetap bengkok, maka berlaku baiklah terhadap kaum wanita kamu. " (H.R Bukhari dan Muslim)

Terdapat perbezaan diantara pembawaan lelaki dan wanita yang tidak boleh dinafikan. Wanita secara fizikalnya lebih lemah dari kaum lelaki, oleh itu mereka tidak dapat melindungi diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Fitrah telah mengurniakan kepada wanita 2 ciri iaitu kedegilan dan rasa malu yang mana merupakan 2 senjata ampuh yang digunakan untuk memelihara diri mereka. Nilai sebenar wanita dalam Islam amat bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh wanita Barat. Nilai wanita bukan terletak pada fesyen pakaian yang menonjol, berhias diri untuk memperlihatkan kecantikannya, tetapi hakikatnya ialah pada kesopanan, rasa malu dan keterbatasan dalam pergaulan.

Wallahu 'Alam.


Bait Darul Zikr,
08 Mac 2010,
Jam 06.30 am waktu mesir.

Selasa, 19 Januari 2010

Berakhirnya Zaman Bujang Seorang Sahabat

1 ulasan
Segala Puji hanya bagi Allah,Tuhan semesta 'alam, Selawat dan salam buat junjungan besar saidina Muhammad SAW, serta ahli keluarga Baginda dan sahabat-sahabat Baginda sekalian.

10 Januari 2010 bersamaan 24 muharram 1431 Hijrah, berakhirlah sudah zaman bujang seorang sahabat saya yang bernama Mohd Hafidzullah Amin bin Borhanuddin dan selamat dinikahkan dengan pasangan hidup Julyza binti Abdul Latif. Majlis akad nikah dibuat di kediaman pihak pengantin perempuan di Pandan Indah, Kuala Lumpur. Dan majlis di pihak pengantin lelaki dibuat pada tarikh 16 Januari 2010 bersamaan 30 Muharram 1431 Hijrah bertempat di Taman Tas Jaya, Gambang, Kuantan.
Walaupun majlis sudah berakhir beberapa hari yang lalu, masih belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat pengantin baru kepadanya, semoga kalian berdua bahagia hingga ke akhir hayat, cinta bukan sahaja berakhir di jinjang pelamin bahkan mudah-mudahan ianya berkekalan. Semoga Allah memberkati kalian berdua.Zaman bujang telah dia tinggalkan, dan kini bermulalah sebuah episod kehidupan berumahtangga. Status pun sudah berubah dan tanggungjawab juga bertambah sebagai seorang suami dan ketua rumahtangga. Terasa gembira dan bahagia melihat Amin (nama panggilan) sudah pun berkahwin dan saya tidak menyangka di antara kami ini dia dahulu yang mendirikan rumahtangga, apa-apa pun ucapan tahniah kepada amin.

Setelah Amin berkahwin, ada juga sahabat-sahabat lain bertanyakan kepada saya bila mahu mendirikan rumahtangga. Jawapan ringkas saya berikan
"nak kawin camne bakal pun tak ade,ni belajar pun belum habis lagi". Bagi saya hendak kahwin ni mudah, akan tetapi kehidupan selepas perkahwinan itu bukan semudah yang dijangkakan, bukan mudah untuk melayari kehidupan berumahtangga, selain daripada persediaan yang cukup, ilmu agama juga penting agar rumahtangga itu lebih bahagia dan diberkati. Dan barangsiapa yang mampu dan sudah bersedia silakan sahaja untuk berkahwin, seperti mana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bermaksud :

"Wahai pemuda-pemuda, barangsiapa diantara kamu yang berkemampuan untuk kahwin, maka kahwinlah kerana dengan berkahwin dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, tetapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu sebagai benteng (menahan nafsu) " (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Firman Allah SWT yang bermaksud : "Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikaNya diantara kamu sifat kasih dan sayang." (Surah Ar-Rum:21)

Dan Islam juga telah menggariskan beberapa panduan yang penting bagi setiap umatnya untuk memilih pasangan di dalam hidupnya, antara pemilihan yang biasa disebut dan secara jelas dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a katanya : Nabi SAW telah bersabda : " kahwinilah perempuan itu dengan empat perkara : kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka hendaklah kamu memilih yang taat pada agamanya, itulah pilihan yang terbaik."

Setelah berkahwin, suami adalah ketua keluarga, pelindung isteri dan anak-anak. Sebagai pelindung keluarga dan ketua unit masyarakat yang kecil ini, suami wajib mengawal, membimbing, menentukan tugas, menyelaraskan kerja, berusaha mencari keperluan hidup keluarga dan berusaha menyediakan faktor-faktor kebahagiaan dan keselamatan keluarganya.

Suami hendaklah mengasuh isteri dengan baik. Rasulullah SAW menyifatkan kaum wanita sebagai amanah Allah SWT. Amanah itu hendaklah dijaga dengan cermat. Rasulullah SAW juga berpesan supaya bersikap baik terhadap wanita dan sentiasa memesan mereka supaya berkelakuan baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang bermaksud :

"Takutilah Allah di dalam mendidik dan memimpin isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka itu adalah amanah yang ada disampingmu, barangsiapa yang tidak memerintahkan isterinya solat, dan mengerjakan agama kepadaNya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan RasulNya."

Berkenaan dengan amanah ini, teringat saya pada kata-kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata : "Siapa yang mengkahwinkan anak perempuannya dengan lelaki fasiq, maka dosanya seperti memutuskan silaturrahim dan dia telah mensia-siakan amanah Allah yang diberikan kepadanya."

Apabila suami sebagai ketua di dalam rumahtangga, maka isteri itu timbalannya yang mempunyai tugas dan tanggungjawab tertentu, dan diantara tanggungjawab isteri ialah bergaul dengan suami secara baik. Menurut Ulama' Mazhab Imam Syafie, wajib bagi isteri menggauli suaminya dengan baik dan mengendalikan kerja-kerja rumah.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud : "Hak suami atas isterinya (tanggungjawab isteri terhadap suaminya), bahawa isteri tidak boleh meninggalkan hamparan (tilam) suaminya, hendaklah menerima dengan baik pemberian suaminya, hendaklah taat kepada perintah suaminya, tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, dan tidak boleh membawa (membenarkan) orang yang dibenci suaminya masuk ke dalam rumahnya." (Riwayat At-Tabrani)

Menurut riwayat Janzani, Rasulullah SAW menentukan kewajipan anaknya Fatimah mengurus rumah dan Ali mengurus kerja-kerja di luar rumah. (Al-Mar'ah fi Tasawwuri Islam, m.s 105, oleh Abdul Muta'al Al-Jibry)

Berhias untuk suami, Isteri hendaklah sentiasa berada di hadapan suami dalam keadaan menarik dan kemas, dengan itu suami menjadi terhibur ketika disampingnya. Tugas ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh isteri kecuali mereka yang faham dan benar-benar perihatin. Ibnu Al-Aswas Al-Dualy berkata kepada isterinya :

"Apabila kamu melihat aku marah, tenangkanlah aku. Apabila aku melihat kamu marah, aku pula akan menenangkan kamu, jika tidak, janganlah kita bersama-sama."

Jadi kepada Amin sahabatku, nasihatku semoga anda menjadi seorang suami yang bertanggungjawab mendidik isteri dan anak-anak, tanggungjawabnya amat besar dan akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Dan semoga apa yang telah ku tulis ni, dapatlah memberi sedikit sebanyak untuk dibuat rujukan, koi ni teorinya ada..tapi praktikalnya belum lagi..hehehe, (keluar bahasa org pahang dah) ;)

Takpelah min..koi ni tumpang gembira dan bahagia lihat aok bahagia :) turn koi ni tak tau la bile,ade jodoh ade rezki insyAllah biiznillah kawin la jgk koi ni,bak kata dayat "x lari gunung dikejar" :) doa koi semoga bahagia dunia dan akhirat,hanye itu saje yang mampu koi berikan, ingatan seorang sahabat dalam doanya. ALL THE BEST YAAAA.... :)


Bait Darulzikr.
Mansurah.
20 Januari 2010.
Jam 11.10 am waktu Mesir.

Isnin, 11 Januari 2010

MyArtwork | Selamat Menempuhi Musim Peperiksaan

0 ulasan
Musim imtihan makin tiba. Kita pasti dapat melihat ramai manusia tekun mengulangkaji pelajaran, tidak kira yang kecil mahupun yang dewasa, lelaki mahupun wanita, miskin mahupun kaya, semua pasti memberi perhatian yang sepenuhnya pada imtihan yang pasti akan tiba, namun ada juga golongan yang asyik leka membuang masa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Mereka yang selalu berchating, asyik dengan rakan chating, ahli filem leka dengan tayangan filem masing-masing, yang tidur terus dengan mimpi-mimpi indah yang tidak berkesudahan dan bermacam-macam lagi bentuk kelekaan yang boleh mahupun tidak dapat digambarkan, itulah suasana imtihan. (terkena kat batang hidung sendiri,hadoiii...)

Golongan yang tekun mengulangkaji, pastinya melakar jadual yang terbaru. Jika dahulunya diisi dengan senda gurau dan gelak tawa, namun kini tidak lagi terukir pada jadual mahupun perbuatan. Bilik yang selalunya dibuka luas terbentang, kini ditutup seperti tidak berpenghuni, dapur yang selalunya berasap, kini tidak kelihatan lagi, begitulah karenah mereka yang inginkan kejayaan dalam imtihan. Kegembiraan akan terukir di atas kejayaan, manakala kesedihan akan tergambar di atas kegagalan. Begitulah natijah imtihan. Dari kerana itulah mereka berusaha bersungguh-sungguh bagi memperolehi kejayaan, dan yang paling penting sekali adalah niat atau tujuan kita menuntut ilmu pada mulanya, kita mahukan ilmu yang berkat dan bermanfaat.

Daripada Ka'ab bin Malik r.a, katanya : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Sesiapa yang menuntut ilmu (agama) untuk menyaingi ulama', atau berbahas dengan orang jahil, atau supaya dengan ilmu tersebut wajah orang ramai tertumpu kepadanya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka."
(Riwayat At-Tirmizi)

before edit


after edit :)


Firman Allah SWT yang bermaksud : "Apabila kamu telah berazam maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal." (Surah Ali-Imran:159)

Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesempatan waktu untuk memohon dariMu, anugerahkanlah kepada kami kejayaan di dalam peperiksaan ini, anugerahkanlah kejayaan kepada kepada semua sahabat dan sahabiyyah kami, jangan ada di antara kami yang sedih sendirian, andai telah tertulis di Luh Mahfuz akan kegagalan kami maka ubahlah menjadi kejayaan. Engkau Yang Maha Agung, mudah-mudahan keputusan pada fasa ini lebih cemerlang dari sebelumnya. Moga kejayaan mengiringi kami, berkatilah ilmuMu kepada kami agar dapat dimanfaatkan ke jalanMu yang di redhai, amin......


~ ALL THE BEST :) ~

Bait DarulZikr.
13 Januari 2010.
Jam 6.30 am waktu Mesir.
 

Maha Agung Tuhan Pencipta Keindahan Alam Copyright © 2008 Black Brown Pop Template by Ipiet's Blogger Template